Thursday, August 15, 2013

ပုပၸါးေတာင္ ( အပိုင္း - ၂ )














ပုပၸါးေတာင္တြင္ ပုဂံျပည္ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ ပုဂံမွ တစ္ေန႔လွ်င္ ဆယ္ေခါက္ ပုပၸါးသို႕ လာေရာက္ပန္းခူး၍ ဘုရင္အား ျပန္လည္ဆက္သရေသာ ပန္းေတာ္ဆက္ ေမာင္ဗ်တၱ ႏွင္႔ မယ္ဝဏၰ တို႕ ဖူးစာစံု၍ သား ေရႊဖ်ဥ္းၾကီး ၊ ေရႊဖ်ဥ္းငယ္ကို ကို ေမြးဖြားခဲ႕သည္ ဟု ဆိုၾကသည္ ။ ထို႕ေၾကာင္႔ မယ္ေတာ္ မယ္ဝဏၰနတ္နန္း ၊ ေရႊဖ်ဥ္းညီေနာင္ ေမြးဖြားရာ ေနရာ စသျဖင္႔ ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္ ။ 


ထို႕ျပင္ တေကာင္းျပည္ ပန္းပဲ ငတင္႔ေတာ္ ၏ သား ငတင္႔တယ္ ၏ စြမ္းပကားကို ထိတ္လန္႕ေသာ တေကာင္းဘုရင္ သည္ ငတင္႔တယ္အား ဥပါယ္ တံမ်ဥ္ျဖင္႔ ဖမ္း၍ စကားပင္တြင္ ခ်ည္ျပီးေသာ္ ဖိုက်င္ထိုးသတ္ရာ ၊ ငတင္႔တယ္၏ ႏွမ တေကာင္းဘုရင္၏ မိဖုရားျဖစ္သူကပါ မီးတြင္းဆင္း၍ ေသေလသည္ ။ ထိုေမာင္ႏွမ ေသျပီးေလေသာ္ နတ္ေမာင္ႏွမ ျဖစ္၍ စကားပင္တြင္ ေနေလသည္ ။ ထို စကားပင္သို႕ ဝင္လာသမွ် လူ သူ ကြ်ဲ ႏြား တို႕ ေသေလကုန္သည္ခ်ည္း ျဖစ္ရကား စကားပင္ကို အျမစ္မွ တူး၍ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႕ ေမွ်ာလိုက္ေလသည္ ။ ေသဥ္လည္ေၾကာင္မင္းလက္ထက္ ေရာက္ေသာအခါ ထိုနတ္ေမာင္ႏွမ ရုပ္ထုျပီးေသာ္ ပုပၸါးေတာင္၌ ထားေလသည္ ။ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ပုပၸါးေတာင္သည္ ဂရိျပည္မွ အိုလင္းပတ္ေတာင္ကဲ႕သို႕ နတ္တို႕ေပ်ာ္စံရာ ျဖစ္ခဲ႔ေလသည္ ။

ထို႕ေၾကာင္႔ ပုပၸါးေဒသမွာ နတ္ကိုးကြယ္မွဳ အေျခခံ ေဒသျဖစ္၍ ပုဂံေခတ္ကပင္ ထင္ရွားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ ။ ပုပၸါးျမိဳ႕မွာလည္း ပုဂံမင္းမ်ားအား ျခားနားရာ ခံတပ္ေနရာ ျဖစ္ေၾကာင္ၚ ေျပာဆိုၾကသည္ ။ ပုပၸါးေတာင္သည္ မိုးပါးေရပါး ေဒသတြင္ တည္ရွိေနေသာ ေတာင္ျဖစ္ပါလ်က္ ျမင္႔မားေသာေၾကာင္႔ မိုးပိုမို ရရွိသျဖင္႔ သစ္ပင္မ်ား စိမ္းစို ထူထပ္လ်က္ ရွိသည္ ။ ေရထြက္ေပါင္း ၂၀၀ နီးပါးမွ စမ္းေရမ်ားလည္း အျမဲပင္ ထြက္ေနသည္ ။ သစမပင္မ်ားကို ခုတ္ထြင္လြန္းသျဖင္႔ မိုးပါးလာေသာေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ စီမံကိန္းၾကီးမ်ားျဖင္႔ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးလ်က္ ပုပၸါးေဒသတဝိုက္ သစ္ေတာမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း ၊ သရက္ ၊ ေကာ္ဖီ စေသာ အပင္တို႕ကို စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေလသည္ ။ ေျမကလည္း ေခ်ာ္ေျမျဖစ္ကာ ေျမၾသဇာေကာင္းေသာေၾကာင္႔  ပုပၸါးေတာင္ေျခႏွင္႔ ေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ ငွက္ေပ်ာ ၊ ပိႏၷဲ ၊ သေဘာၤ ၊ ေကာ္ဖီ စေသာ အပင္မ်ား ႏွွင္႔ သရဖီ ၊ ေနာ္ဇာ ၊ စကား ၊ သဇင္ အျပင္ ရာသီလိုက္ စိုက္ရေသာ ပန္းပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားသည္ကိုလည္ း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္ ။ ထိုသို႔ ပန္းေပါေသာေၾကာင္႔ ပုပၹေတာင္ ဟု တြင္ရာမွ ပုပၸါးေတာင္ ျဖစ္လာသည္ဟု ဆိုၾကျပန္သည္ ။ အခ်ဳိ႕ကမူ ပုဂံျပည္၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ တည္သည္ကို စြဲ၍ ျပဳပၹေတာင္ဟုတြင္ရာမွ ပုပၸါးေတာင္ ျဖစ္လာသည္ ဟု ဆိုၾကသည္ ။ ယင္းေတာင္ေပၚမွ ပုဂံျမိဳ႕ကို ေကာင္းစြာ ျမင္ႏိုင္ေပသည္ ။

ပုပၸါးေတာင္ေဒသသည္ သဲကႏာၱရ ထဲမွ အိုေအစစ္သဖြယ္ စိမ္းလန္းစိုေျပ၍ ရာသီဥတုကလည္း ေအးသျဖင္႔ ေႏြရာသီ အနားယူ ခရီးထြက္သူမ်ား၏ က်က္စားရာ ျဖစ္လ်က္ရွိသည္ ။ အထူးသျဖင္႔ ေတာင္ကလပ္ထိပ္သို႕ တက္ေရာက္ ဖူေျမာ္ၾကရာ ရေသ႕ဦးခႏၲီ က ေလွကားထစ္ ေစာင္းတန္းမ်ားျဖင္႔ ျပဳျပင္ထားသျဖင္႔ ပိျ၍ သာယာလ်က္ ရွိသည္ ။ ေတာင္မၾကီး ထိပ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု တည္ထားေသာ ေစတီတစ္ဆူလည္း ရွိေလသည္ ။ ေတာင္ေျခတြင္လည္း တိုက္ေက်ာင္း ၊တိုက္ဇရပ္မ်ားျဖင္႔ ယခုအခါ စည္ကားလ်က္ရွိသည္ ။ 

ပုပၸါးေတာင္သို႕ အေရွ႕ အေနာက္ ေတာင္ ေျမာက္ အရပ္အသီးသီးတို႕မွလည္း လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ထားသည္ ။ အေရွ႕ဘက္ မိတၳီလာမွ ၆၃ မိုင္ ေဝးေသာ လမ္းျဖင္႔လည္းေကာင္း ၊ အေနာက္ဘက္ ေခ်ာက္ျမိဳ႕မွ ၃၅ မိုင္ေဝးေသာ လမ္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း ၊ ေတာင္ဘက္ ေရနံေခ်ာင္း ျမိဳ႕မွ ၄၅ မိုင္ေဝးေသာ လမ္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း ၊ ေျမာက္ဘက္ ျမင္းျခံျမိဳ႕မွ ၄၈ မိုင္ ေဝးေသာ လမ္းျဖင္႔ လည္းေကာင္း ပုပၸါုးေတာင္သို႕ လြယ္ကူစြာ သြားေရာက္ ႏိုင္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္ ။

No comments:

Post a Comment